18/05/2024
Haberler

SON 3 YILIN EN DÜŞÜK ENFLASYON ORANI

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Çandır, ılıman havanın etkisinin tezgahlara olumlu yansıdığını ve gıda fiyatlarının yumuşak seyrettiğini belirtti. Gıdanın enflasyondaki olumlu etkisine karşın çekirdek enflasyona dikkat çeken Çandır “Gıdadaki bu seyir enflasyonu aşağıya çekiyor görünmekte ancak imalat sanayi fiyatlarındaki katılık göz ardı edilmemeli” dedi.

Tüketici fiyatlarının Nisan ayı gerçekleşmelerinin yüzde 0,78 ile beklentilere yakın olduğunu belirten Çandır, 2013 yılından bu yana en düşük Nisan ayı enflasyonun elde edilmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. Çandır, “Söz konusu gerçekleşmede ılıman havanın gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyatları düşürmesi etkili oldu. Nisan’da yıllık TÜFE’nin ise yüzde 7,46’dan, yüzde 6,57’ya gerilediği görülmekte. Bu gerilemede de gıda fiyatlarının etkisi öne çıkmakta. Ancak gıdanın bu olumlu etkisi diğer sektörler tarafından desteklenmediğinden çekirdek enflasyon (I endeksi) yüzde 9,41’de asılı kalmıştır. Bu durum özellikle imalatçı sanayicilerimizin halen yüksek maliyetlerini fiyatlara yansıtmak durumunda kaldığının bir işareti” şeklinde konuştu.

NİSAN ETKİSİ
Mart ayın enflasyon değerlendirmesinde enflasyonun gerilemesinde Nisan ayının fırsat sunacağını belirttiğini anımsatan Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu:
“Önceki yılın aynı ayındaki yüksek değerden kaynaklanan baz etkisi bizleri bu yönlü beklentiye yöneltmişti. Nisan gerçekleşmesi bu beklentimizi haklı çıkardı, bu fırsat geri çevrilmedi ve yıllık TÜFE’de gerileme devam etti. Buna ek olarak TL/Dolar’ın gerilemesinin de döviz temelli maliyetleri azaltarak fiyatları düşürmesini bekliyoruz. Ancak bunun özellikle imalatçı sektörlere yansımadığını da üzülerek görüyoruz. Yani mevsimsel ve kur bazlı avantajlar tüm sektörlere yayılmalı ki enflasyon topyekün ve sürekli düşürülebilsin. Zira bakıyoruz ki sadece giyim ve ayakkabı sektöründe bile Nisan ayı gerçekleşmesi yüzde 12,60 ile hayli yüksek gerçekleşmiş. Bahar alışverişlerinin talebi artırmasından kaynaklanabilecek bu artışlarının önüne geçebilmenin tek yolunun üretimi artırmak olduğunu düşünmekteyiz.”

BATI AKDENİZ DAHA PAHALI YEDİ
Batı Akdeniz’deki fiyat değişimlerini de değerlendiren Çandır, Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı bölgemizde Nisan ayında TÜFE’de ülke ortalamalarının üzerinde bir artış gerçekleştiğini ve artış oranının yüzde 1,17 olduğuna dikkat çekti. Çandır, “Batı Akdeniz`de Nisan ayında tencereler ülke geneline göre daha pahalıya kaynamıştır. Bölgedeki fiyat artış oranı yıllık olarak da ortalamanın üzerinde iken, oranı yüzde 7,60’tır” dedi. Batı Akdeniz Bölgesi’nin 26 alt bölge içinde 3. pahalı bölge olduğunu kaydeden Çandır, “Özellikle bölge ticaretinin nispeten daraldığı son çeyrekte, bölge fiyatlarının ülke ortalamasından göreli yüksek olması bölge hane halkı ve üreticimiz açısından kaygı vericidir” dedi.

ILIMAN HAVA YARADI
Ali Çandır, ürün bazında “spor müsabakalarına giriş ücretinin” yüzde 42,79’luk artışla, harcama grubunda ise “giyim ve ayakkabı” grubununyüzde 12,60 artışla zam şampiyonu olduğunu belirtirken, “Ürün fiyat artışı sıralamasında sonraki sıralarda da kadın ve erkek giysisi ön planda. Bunda bahar alışverişi kaynaklı talep artışının etkisi yadsınamaz. Buna karşın geçtiğimiz ay fiyatı en fazla düşen ürünler ise ılıman havanın etkiyle birlikte gıda ürünler grubu içerisinde yer almakta iken, bunların başında yüzde -39,27 azalışla kabak ve yüzde -32,93 ile yeşil soğan gelmekte” dedi.

OLUMLU SEYİR ÇEKİRDEK ENFLASYONA YANSITILMALI
Manşet enflasyon Nisan ayında her ne kadar pozitif değer almış olsa da gıda ve alkolsüz içecekler grubunun negatif değer almasının enflasyonu frenlediğini kaydeden Çandır, şu değerlendirme bulundu:
“Bu nedenle tarımsal üretim her iki yönlü de olmak üzere adeta ülkenin ekonomik kaderini belirlemektedir. Mevsimsel gelişmelerin ve Rusya’ya gönderilmeyen malların iç piyasaya sürülmesinin desteklediği bu olumlu havanın diğer sektörlere de yansıması en büyük temennimiz. Özellikle doların düşmesinin etkilerini zaman kaybetmeden imalat sanayimizde de görmeyi ve çekirdek enflasyonun yumuşamasını beklemekteyiz. Şunu da açıkça görüyoruz ki gıda destekli son 3 aylık olumlu seyir çekirdeğe yansıtılmazsa yıl sonu gerçekleşmesi bu olumlu havayı ortadan kaldırabilir.”