18/05/2024
Haberler

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs
ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 0.95 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, yıllık enflasyonun yüzde 18.71 olarak açıklandığını kaydetti. Mayıs ayı piyasa beklentisinin yüzde 1.25, İstanbul Ticaret Odası’nın ilan ettiği perakende enflasyonunun ise yüzde 1.02 olduğunu kaydeden Çandır, Mayıs ayı TÜFE’nin bu rakamların çok altında olduğuna dikkat çekti. TÜFE’deki düşüş eğiliminin, Ekim ayındaki yüzde 25.24’lük rekor seviyeden sonra devam ettiğini belirten Çandır, “Bu düşüşteki en büyük pay, yüzde – 1,18 ile gıda kaleminde olmuştur. Aynı zamanda yüzde – 1,58 düşüş yaşanan ev eşyası kalemi de TÜFE’nin düşüşüne katkı sağlamıştır. Mayıs enflasyonunu en fazla yükselten kalemler ise yüzde 2,18 ile ulaştırma ve yüzde 1,86 ile eğlence kültür olmuştur. Otel-lokanta kalemindeki yüzde 1,61’lik artış da bölgemiz açısından dikkat çekicidir” dedi.

“BÖLGE ENFLASYONU YÜKSELİYOR”

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunun Mayıs ayında yüzde 1,29 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, Türkiye sıralamasında en yüksek dördüncü bölge olduğumuzu bildirdi. Son dönemde ülke ortalamasının üzerinde aylık enflasyon yaşadığımızı kaydeden Çandır, “Her ne kadar yıllık enflasyonda yüzde 19,06 ile hala en yüksek 15 sıralamasında bulunmasak da son aylarda sürekli olarak ülkemiz ortalama enflasyonunun üzerinde aylık enflasyonlar yaşamaktayız. Turizm hareketliliğinin yükseltici etkisini birkaç aydır sürekli dile getirmekteyim. Ancak bu aya ilişkin bazı özel durumlar da yaşamaktayız” değerlendirmesinde bulundu. Ülke genelindeki enflasyon düşüşüne en fazla katkı yapan gıda kaleminin Batı Akdeniz’de yüzde – 0,46 düşüş gösterdiğini kaydeden Ali Çandır, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu düşüş yüzde – 1,18’in çok altındadır. Yani bölgemizde gıda fiyatları, ülkemiz ortalaması kadar düşmemiştir. Keza ülkemizde yüzde – 1,58 düşen ev eşyası harcaması, bölgemizde ancak yüzde – 0,12 düşmüştür. Yani burada da düşüş, bölgemizde sınırlı kalmıştır. Diğer taraftan enflasyonu en fazla yükselten ulaştırma kalemi, bölgemizde yüzde 2,13 ile ortalamaya yakın gerçekleşmiş, yine enflasyonu yükselten eğlence-kültür kalemi de bölgemizde yüzde 1,47 ile ortalamaya yakın olmuştur. Burada dikkat çeken bir diğer kalem de lokanta-otel harcamasındaki durumdur. Yüzde 2,14 ile ülke ortalamasının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanmıştır.

Bölgemiz enflasyonu, Mayıs ayında ülke ortalamasına göre daha kötü bir performans göstermiştir. Harcama kalemleri bakımından ortalamaya göre düşüşlerde daha az ve yükselişlerde ise daha fazla fiyat artışlarının yaşandığı bir ayı geride bırakmış durumdayız. Önümüzdeki aylarda da bu eğilimin sürmesi muhtemeldir ve bölge enflasyonumuz, Ülke ortalamasının üzerinde kalması büyük olasılıktır.”

YİFE TÜFE MAKASI AÇILIYOR
Üretici enflasyonu (Yİ_ÜFE) ile TÜFE arasındaki makasın tarihi açıklığa ulaştığına dikkat çeken Ali Çandır, “TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,67’lik aylık ve yüzde 28,71’lik yıllık yurtiçi üretici enflasyonu, Mayıs ayları dikkate alındığında 2006 yılından bu yana 10 puanlık farkla en fazla birbirinden uzaklaştığı ay olmuştur” dedi. Üretici enflasyonunun rekor derecede tüketici enflasyonundan uzaklaşması ve yükselmesinin gelecekteki düşük tüketici enflasyonu beklentilerini olumsuz etkilediğini bildiren Çandır, “Bu olumsuzluğu besleyen diğer faktörler de tüketici güveni endeksi, imalat sanayi tedarikçileri endeksi ve ihracat endeksi eğilimlerindeki tarihi düşüşlerdir” dedi.

BAGEV Başkanı Ali Çandır, Eylül ayından itibaren hesaplamadan çıkacak olan çok yüksek düzeydeki enflasyon rakamlarının enflasyonu olumlu etkileyeceğini söyleyen Çandır, “Onların yerine konacak olan rakamlar büyük olasılıkla onlardan daha düşük olacaktır” dedi.