04/03/2024
Haberler

DÖVİZ VE FAİZ HENÜZ ENFLASYONA YANSIMADI

OCAK 2014’TEN İTİBAREN ÜRETİCİ ENFLASYONU (ÜFE) İPTAL EDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak, 2014’ten itibaren ÜFE’yi iptal etti. Yerine Yurtiçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE), Yurtdışı Üretici Fiyatları (YD-ÜFE) ve Tarımsal Üretici Fiyatları isimleriyle yeni üretici enflasyonları ilan etmeye başladığını açıkladı. Yİ-ÜFE yurtiçi sanayi malı üreticilerinin enflasyonu olurken, YD-ÜFE ise ihracat malı üreticilerinin enflasyonu olarak tanımlandı. Tarımsal üreticilerinin enflasyonu da ayrıca tanımlandı. Böylece üç ayrı tanımla üretici enflasyonları ilan edilecek.    

SON 10 YILIN EN YÜKS EK RAKAMLARI

Bundan böyle yöntem, kapsam ve tanım itibariyle ÜFE’den tamamen farklı yani alakasız yeni seriler ilan etmeye başlayacak olan TUİK, buna gerekçe olarak AB uyum çalışmalarını gösterdi. Daha önce NACE-1 sınıflandırmasıyla yapılan ÜFE yerine artık NACE-2 sınıflandırmasına göre yeni üretici enflasyonları açıklayacağını ilan etmesine rağmen TÜİK, Ocak Ayı için bunlardan sadece Yİ-ÜFE’yi aylık olarak yüzde 3.32 ve yıllık olarak da yüzde 10.72 olarak ilan etti. Bu rakamlar son 10 yılın en yüksek aylık ve yıllık rakamları oldu.

Rakamlarla ekonomiyi ve toplumu incelemeye, somut verilere dayalı analizler yaparak, geleceğe dair anlamlı tahminler yapmaya çalışanlar için veri yokluğundan daha kötü durum, birbirinden koparılmış, ilişkisizleştirilmiş ve nihayet karşılaştırma olanağı bırakılmamış verilerle baş başa kalmaktır.  Daha önce reel kur endeksi, işsizlik verileri, kır-kent verileri, kentsel ve bölgesel büyüme verileri gibi alanlarda benzer işlemler yapılmışken şimdi de üretici enflasyonu verileri, zaman serisi ve eğilim analizleri gibi çalışmaların sağlıklı yapılmasının önünü kesmiş bulunmaktadır.

BATI AKDENİZ DE  TÜRKİYE NİN EN DÜŞÜĞÜ İLAN EDİLDİ

Tüketici enflasyonu (TÜFE), Ocak Ayı’nda yüzde 1.61’lik beklentinin üzerinde yüzde 1.72 olarak gerçekleşirken, yıllık olarak ise yüzde 7.48 olarak ilan edilmiştir. Bölgemizde ve kentimizde ise aylık TÜFE, yüzde 1.46 ile Türkiye’nin en düşük fiyat artışı olarak ilan edilmiştir.

Ocak ayında Gıda kalemi hem Türkiye’de hem de bölgemizde en yüksek fiyat artışının yaşandığı kalem olmuştur. Türkiye’de yüzde 5.16 oranında artarken bölgemizde yüzde 4.09 oranında artmıştır. 

Ocak ayında giyim kalemi ise yine hem Türkiye’de hem de bölgemizde fiyatı en fazla düşen kalem olmuştur. Türkiye’de yüzde -7.59 oranında düşüş yaşanırken, bölgemizde ise yüzde -6.72 oranında düşüş yaşanmıştır.

DÖVİZ VE FAİZ HENÜZ YANSIMADI

Türkiye’de ve bölgemizde aynı kalemlerin, aynı yönlü fiyat değişimleri göstermesi, diğer göstergeler de dikkate alındığında bölgemiz ekonomisinin nispi olarak daha ciddi bir durgunluğa girdiğine işaret etmektedir. Üstelik, yüzde 30’u aşan döviz ve yüzde 150’yi aşan faiz artışlarının henüz maliyetlere ve fiyatlara yansıtılamamış olduğu gerçeği dikkate alınırsa, önümüzdeki aylarda gecikmeli ve birikimli fiyat artışları yaşanması kaçınılmaz gözükmektedir. Bir taraftan talep yetersizliği baskısı, diğer taraftan faiz ve maliyet artışı baskıları, tüm üreticiler için önümüzdeki dönemin en önemli açmazları olarak gözükmektedir.