27/02/2024
Haberler

ATB NİSAN MECLİSİ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan ayı Meclisi, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında toplandı. Yönetimin 1 aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyeleri bilgilendirilirken, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomik değerlendirmede bulundu, Borsa nın projelerini meclis üyeleriyle paylaştı. 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının hayırlı olmasını ve huzur getirmesini dileyen Çandır, Nisan ayındaki “Kent Buluşmaları”nın konuklarının halk oylaması nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal olduğunu belirtti. Çandır, konuklara katılımları nedeniyle teşekkür etti.

EKONOMİYE ODAKLANALIM
Halk oylamasının bittiğini ve ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyleyen Çandır, “Şimdi, kentimiz ve ülkemiz için temel gündem maddeleri olan ekonomi, güvenlik ve uluslararası ilişkilere odaklanma zamanıdır. Çünkü bu konular birbiriyle doğrudan ilişkili ve hayati derecede önem taşımaktadır” diye konuştu.

EKONOMİK ZORLUĞU DAHA FAZLA HİSSETTİK
2016 yılının Antalya ekonomi ve iş dünyası bakımından yıpratıcı bir yıl olduğunu söyleyen Çandır, şunları kaydetti:
“Antalya ülkemizin ortalama ekonomik zorluklarının çok üzerinde olumsuzluk yaşamıştır. Hatırlayacağınız gibi bu durumu, resmi rakamlarla bütün bir yıl boyunca sizlerle paylaşmış, kamuoyumuza duyurmuş ve karar vericilerimizin dikkatine çözüm önerileriyle birlikte sunmuştum. Görüş ve önerilerimizi dikkate alarak direnç artırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirleri hayata geçiren yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Borçların yapılandırılması, uygun faizli kredilendirmeler ve istihdamla ilgili teşvikler belirli ölçülerde direncimizi artırmıştır. Bunun en somut göstergesi, geçen yıl takibe düşmüş küçük miktarlı çek ve senet tutarlarındaki ciddi azalmadır.”

Çandır, yaşanan ekonomik sıkıntıları rakamlarla paylaştı. Takibe düşen çek adedinin 2016 nın ilk üç ayına göre ülke genelinde yüzde 23, tutarda yüzde 19 azalırken, Antalya da çek adedinde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 20, tutarda yüzde 31’lik azalma olduğunu belirtti. Karşılıksız çeklerdeki bu azalışa karşın bankalara ibraz edilen toplam çek adedinin ülkemiz genelinde yüzde 1 azalırken, tutarın yüzde 11 arttığına dikkat çeken Çandır, Antalya da ise çek adedinin yüzde 5, çek tutarının yüzde 2 azaldığını kaydetti. Çandır, “Antalya, yılın ilk üç ayı itibariyle karşılıksız çek adet ve tutarında Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır” dedi.

İş dünyasının sıklıkla kullandığı senetle ödemelerde son dönemde protestolu senet miktarı arttığını belirten Çandır, “Yılın ilk üç ayı itibariyle ülke genelinde adet olarak yüzde 3, tutar olarak yüzde 24 gibi yüksek bir artış görülmüştür. Antalya’da ise protestolu senet adeti yüzde 4 artarken, tutarda yüzde 45 gibi ülke genelinin iki katına yakın bir artış yaşanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği rakamlarına göre, yılın ilk üç ayı itibariyle protesto edilen senet adet ve tutarında Antalya, Türkiye genelinde 6. sırada yer almıştır” diye konuştu.

TALEBİMİZ YERİNİ BULDU
Geçen yıl Antalya iş dünyasının finansmana erişimdeki zorluklarını dile getirdiklerini anımsatan Çandır, “Direncimizi artırabilmek amacıyla ilave finansman kolaylıklarının sağlanmasını talep etmiştik. Bu yılın ilk iki ayındaki gerçekleşmelerle geçen yılın aynı dönemini karşılaştırdığımızda görüyoruz ki nakdi kredilerde Türkiye genelindeki yüzde 4’lük artışa karşılık Antalya’da yüzde 17’lik bir artış yaşanmıştır. Yani bu taleplerimiz kredi artışı itibariyle yerini bulmuştur” diye konuştu.

KREDİLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI ÖNEMLİ
Geçen yıl yaşanan küçük tutarlı ödemelerdeki sorunların belirli ölçüde aşıldığını, bu yıl ise yüksek tutarlı ödemelerdeki sorunların kendini gösterdiğini söyleyen ATB Başkanı Çandır, “Bu durum, önümüzdeki dönemde kredi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin bozulacağına işaret etmektedir. İş dünyasının ödemeler sistemi ve kredi talebindeki büyük tutarlı işlemlerin yatırım ve büyüme odaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ödemeler sistemimiz ve kredi talebimizin ekonomik büyümeyi ne kadar etkileyeceğine odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

TARIMDA SEFERBERLİK ZAMANI
Tarım sektörünün bir taraftan genel ekonomik zorlukların etkisi altında olduğunu, diğer yandan kendi yapısal ve güncel sorunlarıyla baş etmeye çalıştığını belirten Çandır, şunları söyledi:
“Türkiye ekonomisinin pozitif büyüyüp sektörümüzün küçüldüğü çok nadir yıllar vardır. 2016 yılı bu nadir yıllardan biri olmuştur. Türkiye ekonomisi yüzde 2.9 büyürken, sektörümüz yüzde -4.1 küçülmüştür. Bu durumu biz 2003, 2007 ve 2014 yıllarında da yaşamıştık. Ancak, 2016 yılında yaşadığımız küçülme yılların biriktirdiği sorunların da etkisiyle daha yıpratıcı bir daralma yaratmıştır. Topraklarının Türkiye genelinde 26 milyon dekarını, Antalya’da ise 320 bin dekarını kaybetmiş, istihdamının yüzde 20’si erimiş ve temel ürünlerdeki yeterlilik oranları düşmüş bir sektör konumundayız. Yıllar boyunca her fırsatta, ısrarla tarımın ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu söylemekteyiz. Bu tespit, karar vericilerimiz tarafından da sıklıkla dile getiriliyor. Ancak stratejik kabul edilen tarıma yeterince ilgi gösterilmiyor. Daha fazla gecikmeden stratejik sektör tespitlerinin gereklerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Çünkü sektörümüzün içinde bulunduğu darboğaz, günlük ve geçici politikalarla aşılmaktan öteye geçmiştir. Bu nedenlerle, şimdi tarımda seferberlik ilan edilmelidir.”

Çandır, tarımda seferberlik ile sektöre itibar kazandırma, üretimde derinlik ve değer zinciri yaratma, maliyet etkinliği sağlama, kapsayıcı ve eğitim odaklı istihdamı artırma, arazi varlığını geliştirme, lojistik ve sertifikasyon sistemini yürütme, örgütlenmeye rekabetçi işlev kazandırma, sosyal güvenliği geliştirme, ticari bilgi odaklı Ar-Ge ve bilişim motivasyonu sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini söyledi. Çandır, “Bu başlıklar birbirlerinden bağımsız olarak uygulanıyor olabilir. Ancak sonuç alabilmemiz için birbiriyle etkileşimli ve organize bir bütünlük içerisinde hayata geçirilmelidir. Tarımın stratejik bir sektör olarak tespit edildiğini ve bu tespitlerin yerine getirildiğini, ancak uygulamalarla görebiliriz. Böyle bir seferberlik ihtiyacını bize gösteren pek çok somut gösterge bulunmaktadır” diye konuştu.

İTHALAT BAĞIMLISI OLMAYALIM
Daha önce üretimde kendimize yeterli olduğumuz ürünlerde dışa bağımlı hale geldiğimizi kaydeden Ali Çandır, “Son dönemde bazı ürünlerindeki vergilerin düşürülmesi ya da vergilerin sıfırlanarak ithalat kapısının açılması kendimize dahi yetmediğimizin göstergesidir. Bitkisel ürünler denge tablosuna göre; son sekiz yılda tahıllarda yetersiz üretim söz konusudur” dedi. Çandır, ithal edilmeye başlanan ürünleri söyle anlattı:

“Mısırda son 16 yılda sadece 1 yıl kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretebilmişiz. Kişi başına mısır tüketimimiz azalmasına rağmen ihtiyacımızın yüzde 81’ini karşılayabilmişiz. Pirinç üretimimiz artmasına karşın 16 yılda ihtiyacımızı karşılayacak düzeye ulaşmamıştır. Halen ihtiyacımızın yüzde 70‘ini üretebiliyoruz. Kuru fasulyede 16 yıllık geçmişte 2002-2004 dönemi haricinde yüzde 87 oranında yeterlilik derecesine sahibiz. Yeşil mercimekte 2000’li yılların başında ihtiyacımızın yüzde 90’nını üreten ülkemiz, bugün ihtiyacımızın yüzde 43 ‘ünü üretebilmektedir. Kırmızı mercimek ve nohut da yeşil mercimeğin kaderini paylaşıyor. Son 16 yılda kırmızı mercimek ve nohutta ihtiyaç fazlası üretimimiz bulunurken, son 4 yılda üretimimizin hızla düştüğünü resmi rakamlar göstermektedir.”

Çandır, tarımda seferberlik ihmal edilirse üretimde yeterli olduğumuz ürünler için de ithalat kapısı açılacağı uyarısında bulunurken, “Üreticiyi üretimden vazgeçirmeyecek strateji ve politikaları acilen belirlemeliyiz” dedi.

CANLI HAYVAN BORSASINDA SONA GELİNDİ

Son on yıldır Antalya gündeminde bulunan canlı hayvan borsasında çözüm için sona yaklaştıklarını söyleyen ATB Başkanı Çandır, “Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda gelişmiş ülke standartlarına uygun projelendirdiğimiz AHB Canlı Hayvan Borsası için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğumuz ortaklık kararı onaylandı. Umut ediyoruz ki kısa bir sürede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hayvancılık sektörü ve kentimizin hizmetine sunarız. Canlı Hayvan Borsası Projemize destek olan herkese teşekkür ediyor, Antalya hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Nisan ayında Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve ilgili kurumlarla birlikte üç projeyi sunduklarını bildiren Çandır, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı’na sunduğumuz projemiz ile Antalya ve pilot ilçelerimizde sektörümüze verilen destekleri analiz etmeyi, İçişleri Bakanlığı’na sunduğumuz projemiz ile Antalya ilçelerinde örtüaltı tarımda ücretsiz olarak çalışan kadınlarımızı kooperatifleştirmeyi, Ekonomi Bakanlığına sunduğumuz UR-GE projemiz ile tıbbi aromatik bitkiler, reçel, pekmez, zeytin ve zeytinyağı sektöründe ticaret yapan üyelerimizi uluslararası piyasalarda rekabet edebilir düzeye getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde üyelerimizden gelecek talebe göre diğer sektörlerimiz içinde faaliyet konularına uygun UR-GE projeleri başlatacağız” diye konuştu.

YÖREX BU YIL EYLÜL DE
Çandır, Meclis üyeleri ile bu yıl 8 incisi yapılacak YÖREX in tarihini de paylaştı. Antalya Ticaret Borsası olarak kıyıda köşede kalmış, kaybolmaya yüz tutmuş zenginliklerimizin hakkını hukukunu koruyarak ekonomiye kazandırmak için 10 yılı aşkın süredir çalıştıklarını belirten Çandır, “Son 7 yıldır ise YÖREX’i düzenleyerek ülkemiz ürünlerine vitrin oluşturuyor, üreticilerimize coğrafi işaret koruma sistemini anlatıyor, ulusal ve uluslar arası ölçekte başarıya ulaşmış iyi örneklerle üreticilerimizi cesaretlendiriyoruz” dedi. YÖREX in yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut olduğuna dikkat çeken Çandır, “YÖREX ile tarım ve gıda ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, doğal ürünler, maden ürünleri ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sanayi ürünleri hem tanıtılıyor hem de büyük firmalar ile iş bağlantıları sağlanıyor. Bu yıl 13-17 Eylül tarihlerinde 8 incisini düzenleyeceğimiz YÖREX ile memleket hasreti çekenlerin özlemini dindirmeyi, çocuklarımız ve gençlerimizle yöresel ürünlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MECLİS TEN TAM DESTEK
Meclis te sektörel konular da gündeme geldi. Meclis üyeleri Canlı Hayvan Borsası nın kurulmasına öncülük ettiği için ATB Başkanı Çandır ve ATB yönetimine teşekkür ederken, projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdi. ATB Meclis Üyesi Osman Yardımcı, Hayvan Borsası nın 5 fabrikaya bedel olduğunu söylerken artık Antalya nın parasının başka şehirlere gitmeyeceğini söyledi. Antalya nın daha kaliteli ve sağlıklı et tüketeceğini söyleyen Yardımcı, “Ali Çandır ın yanındayız, belediyemizin yanındayız. Hayvan Borsası Antalya ya hayırlı olacak. Ben bu çalışmanın altına elimi değil gövdemi koyacağım. İnşallah bir an önce hayata geçer. Her konuda Ali Çandır ın yayındayım, Menderes Türel e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, “Rüyalarımız gerçek oldu” derken, ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez, projeyi hayata geçiren Ali Çandır ve Menderes Türel e teşekkür etti. Sönmez, projenin bu yıl içinde bitmesini beklediklerini ifade etti.