04/03/2024
Haberler

ATB KASIM MECLİSİ TOPLANDI

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Kasım ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplandı. Yönetimin bir aylık çalışması hakkında Meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, sektörel konularda değerlendirmelerde bulundu. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Çandır, 3. Tarım Şurası’nı değerlendirdi.

ŞURA KARARLARININ TAKİPÇİSİYİZ
Çandır, birkaç ay süren, komite ve çalışma grupları toplantılarının ardından gerçekleştirilen 3. Tarım Şurası’nın sektörün bugün içinde bulunduğu darboğazdan çıkması için faydalı olmasını diledi. Şuraya hazırlık kapsamında toplanan çalışma grubuna katılarak, Borsa’nın görüşlerini sözlü ve yazılı olarak ilettiklerini bildiren Ali Çandır, “Bu kapsamda son derece önemsediğimiz tarım envanterinin çıkarılması, tarımın stratejik bir sektör olarak tanımlanması ve tarıma özgü bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması önerilerimizin yeterli etkinlikte bildirgeye yansımış olmasını beklerdik. Zira önümüzdeki beş yıl boyunca yol haritası niteliğinde olan şura kararlarının, sektörümüzün geleceğinde belirleyici olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Sonuç bildirgesi yayımlanan ve 60 maddeden oluşan Şura’da alınan kararların uygulamalarını dikkatle takip edeceklerini söyleyen Çandır, “Çünkü 2004 yılında yapılan ve 36 maddeden oluşan ikinci şura kararlarının, çok az bir bölümünün uygulamaya geçtiğini görmekteyiz. Nitekim üçüncü şura kararlarının ikinci şura kararlarıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu da görülmektedir. Bu uyumluluğun nedeniyse ikinci şura kararlarının büyük ölçüde sonuca ulaşmamış olmasıdır” diye konuştu.

UYGULAMALARI BEKLİYORUZ
Üçüncü Tarım Şurası’ndaki, üç yıllık dönemi kapsayan bir destekleme sisteminin oluşturulması, aile işletmeciliğini geliştirme kapsamındaki kadın ve gençlerle ilgili girişimciliğin desteklenmesi, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, tarım ve orman ürünlerinde kalite ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanması, coğrafi işaretli ürünlerle ilgili mevzuatın tamamlanması, gelir garantili ürün sigortası çıkarılması, sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modellerinin desteklenmesi, lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senetleri ticaretinin yaygınlaştırılması kararlarını önemsediklerini vurguladı. Çandır, “Şuraya ilişkin eylem planları ve uygulamalarını merakla bekliyoruz” dedi.

ŞURADAN BEKLENTİLER
Başkan Ali Çandır, şura kararları arasında, insan kaynağı profilini, girdi kompozisyonunu, üretim desenini, arazi ve donanım varlığını, lojistik kapasitesini, ve pazarlama karmasını içeren çalışma takvimi belli bir tarım envanterinin çıkarılması, tarımın itibarını yükselten, tarım ve kırsal kalkınma arasında güçlü bir bağ kuran, tarımsal faaliyetlerin cazibesini artıran ve tarımsal kesime güvence kazandıran nitelikte bir stratejik sektör tanımı yapılması, mevcut yapısıyla sektörümüze aşırı yük getiren sosyal güvenlik sisteminin yerine sektörümüzün yapısına uygun bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması yönünde maddelerin olmasını beklediklerini dile getirdi.

BİRLİKTE HAREKET ETMENİN GÜCÜ
Tarım sektörünün yapısal sorunlarından birinin ölçek küçüklüğü olduğunu belirten Çandır, ulusal ve küresel piyasalardaki zayıflığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen kapasite yetersizliği sorununu aşmanın yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini söyledi. Fransa, İtalya ve İspanya’daki küçük ölçekli işletmelerin birlikler ve kooperatifler ile yarattıkları güce dikkat çeken Çandır, “Küresel ölçekte etkili bir role sahip olmak istiyorsak bizler de birlikte hareket etmeyi ve ortaklaşa rekabeti uygulamalıyız. Tedarikten üretime lojistikten satışa güçlü ve etkili bir eşgüdümle hareketini sağlamalıyız. Aksi halde küçük ölçekte devam etmek ve sorunlarımızla baş başa kalmaya devam ederiz. Kamudan bu yöndeki işbirliği girişimlerini teşvik etmesini, cazip hale getirmesini ve uygun düzenlemeler yapmasını bekliyoruz. Böylece kısa ve orta vadede büyütemediğimiz kapasitemizi; birlikte hareket etmenin yarattığı güç, fiyat ve maliyet avantajlarıyla büyütebiliriz” diye konuştu.

DİŞİ HAYVAN KESİMİ ARTTI

Çandır, ATB Meslek Komitelerinin her ay düzenli olarak toplandığına dikkat çekerken, komite kararlarını meclis üyeleriyle paylaştı. Geçen sezon buğday ekili alanındaki azalma ve verim kaybı nedeniyle üretim miktarında düşüş yaşandığını kaydeden Çandır, kalitenin beklentiyi karşılamadığına dikkat çekti. Artan maliyetler nedeniyle üretici ve komisyoncu üzerlerindeki borç yüküne bağlı olarak ipotekli tarım alanlarının miktarının arttığını bildiren Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nin açılış ve kapanış saatlerinin ticarete olan olumsuz etkilerinin komitede konuşulduğunu kaydetti. Antalya’da bu yıl dişi hayvan kesiminin arttığı ve bu durumun süt arzına olumsuz etkide bulunabileceğini belirten Çandır, tıbbi ve aromatik bitkilerden AR-GE faaliyetleri sonrası elde edilen katma değerli ürün üretiminin ekonomiye katkısının değerlendirildiğini söyledi. Çandır, süs bitkileri sektöründe kontrolsüz yapılan ithalatın üretimi olumsuz etkilediği hatta Türkiye’den ihraç edilen bazı ürünlerin tekrar ülkeye ithal edildiğine rastlandığı gibi sorunlar ve konuların meslek komitelerinde görüşüldüğünü bildirdi.

TOPTANCI HALDE ÇALIŞMA SAATLERİ
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Antalya Toptancı Hali ndeki çalışma saatlerinin belirsizliğinin işveren ve işçiyi mağdur ettiğini belirterek, talepleri üzerine çalışma saatlerinin belirlendiğini bildirdi. Ekinci, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin Antalya Toptancı Hal inin 03.00 te açılıp, 21.00 de kapatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Meclis’te üyelere, Gazeteci Şebnem Bursalı tarafından kaleme alınan “Off The Record” Yavuz Donat Kitabı hediye edildi.