04/03/2024
Haberler

ATB HAZİRAN MECLİSİ TOPLANDI

ATB HAZİRAN MECLİSİ TOPLANDI
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni kabinede Antalya’dan en az bir bakan görmek istediklerini belirterek, yeni Tarım Bakanı’ndan ilk talebinin tarımsal envanter sayımının yapılarak paylaşılması olduğunu söyledi.
Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili Meclis üyeleri bilgilendirilirken, sektörel konular gündeme geldi. ATB başkanı Ali Çandır, Meclis’te tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ANTALYA’DAN BAKAN TALEBİ
Başkan Çandır, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Genel Seçimlerinin geniş katılım ve olgunlukla tamamlandığını belirterek, “Seçim sonuçları hepimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen vekillerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Meclise Antalya’mızı temsilen giden 16 milletvekilimize ayrıca başarılar diler; sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz için birlikte çalışmak istediğimizi belirtmek isterim” diye konuştu. Yeni kurulacak kabinede Antalya’nın da en az bir bakan ile temsil edilmesini dileyen Çandır, “Zira Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kabinede görev almasının avantajlarını kentimiz ve iş dünyası fazlasıyla hissetmiştir” dedi.
TARIM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLSİN
Meclis ve kabinenin çalışmaya başlamasıyla birlikte tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve mali disiplinin sağlanmasını beklediklerini kaydeden Çandır, şunları söyledi:
“Faiz, dolar kuru, enflasyon ve cari açık önümüzdeki ekonomik sorunların başında yer alıyor. Bu sorunlara acilen çözüm bulunup üretime odaklandığımız bir dönem olmasını diliyorum. İş dünyası üretmeye, kalkınmaya ve ülkemizi güçlendirmeye her zaman motivedir. Yeter ki karar vericiler de aynı kararlılıkta olsun.”
BOL PARA DÖNEMİ BİTTİ
Son bir yıldır dünya ticaretinde herkesi yakından ilgilendiren köklü bir dönüşümün yaşandığına işaret eden ATB Başkanı Çandır, bir taraftan küresel ticaretin serbestleştiği ve malların dünya üzerinde kolayca dolaştığı, diğer taraftan da bol para arzının yaşandığı dönemin geride kaldığını söyledi. Çandır, “Bu dönemde küresel ticarette korumacılığın arttığı ve merkez bankalarının para arzını daralttığı bir ortamla karşı karşıyayız” dedi. Tarım sektörünün yeni düzenden en fazla etkilenecek sektörlerin başında geldiğini bildiren Çandır, şunları paylaştı:
“Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği bu akım, özellikle bizim gibi geleneksel mal ticareti yapan ülkelerin dış ticaretini olumsuz yönde etkileyecektir. Zaten aşırı rekabetçi alanlarda, düşük karla ticaret yapmaya çalışan ihracatçılarımız için zor günler kapıdadır. Karşılıklı tedbirlerle bu korumacılığın giderek yaygınlaşması halinde, fırsatlar yerine ilave zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Tarım sektörü, bu zorluklarla mücadele etmede ilk sırada gelecektir. Kentimiz tarım sektörü ihracat odaklı bir sektördür. Ürettiğimiz mallar; örtü altı ürünlerinden meyvesine, kesme çiçeğinden tıbbi aromatik bitkisine, zeytinyağından süt ürünlerine geniş bir yelpazede ihracata konu olmaktadır. Dolayısıyla küresel ticarette yaşanmakta olan bu dönüşümü dikkatle takip etmeliyiz.”
DÖVİZ BAĞIMLILIĞIMIZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Döviz kurlarındaki dalgalanmanın ticarete etkisine dikkat çeken Çandır, Antalya’nın ve tarım sektörünün dövize bağımlılığının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Çandır şunları söyledi:
“Ülkemizin ekonomik koşulları hepimizin malumudur. Yaşamakta olduğumuz zorlu koşullar bizleri tedirgin etmektedir. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar geleceğe ait planlama yapamayışın dışında, günlük üretimimizi ve ticaretimizi hangi maliyetle yapmakta olduğumuzu hesaplamakta da bizleri zorlamaktadır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ithal mallarla ilgili enflasyon (YD_ÜFE), yüzde 6.40 artış ile yıllık olarak yüzde 30.65’i bulmuştur. Bu seviye son 9 yılın rekorudur.
Kentimizin ve sektörümüzün dövize bağımlılığı ülke ortalamasının üzerindedir. Bu demektir ki, Antalya’mızın enflasyonu uzun bir dönem daha Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyredecektir. Bildiniz gibi bizler ürettiğimiz ve ticaretini yaptığımız malların fiyatlamasını; maliyetlerine göre değil, değişen piyasa koşullarına göre yaparız. Yani katlandığımız maliyetleri, fiyatlara yansıtma gücümüz oldukça zayıftır. Önümüzdeki dönemde muhtemel ilave maliyet artışlarına kendimizi şimdiden hazırlamalı ve maliyet kontrolüne odaklanmalıyız.”
FİNANSMAN MALİYETİ BÜYÜK SIKINTI, ÖNÜMÜZ AÇILSIN
Son iki yıldır finansmana erişim ve maliyetinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan Ali Çandır, “Bu konudaki ihtiyaçlarımızı şimdiye kadar sıkça dile getirdim. Hatta Antalya Yaklaşımı önerimiz kapsamında somut taleplerimizi, Türkiye geneline yaygınlaştırarak belirli ölçülerde gerçekleştiren hükümetimize teşekkür ettim. Ancak bugün geldiğimiz noktada ciddi bir finansman maliyetiyle karşı karşıyayız. Fiyatlarımıza bu maliyetleri yansıtmada zorluklar yaşamaktayız. Düşen kar marjları ve uzayan vade süreleri de bu enflasyon ortamında bizleri ayrıca zorlamaktadır” diye konuştu.
İş dünyasının zorluklara aşılı olduğunu, üretme, katma değer yaratma ve büyüme söz konusu olduğunda motivasyonunu kaybetmediğini vurgulayan Çandır, “Daha önce de belirttiğim gibi bizim bu konulardaki kararlılığımız bitmez. Önümüzdeki dönemde karar vericilerimizin de aynı iradeyle bizlere yol açan bir rol oynamalarını beklemekteyiz” dedi.
BAKANDAN İLK TALEP ENVANTER
Antalya Ticaret Borsası çalışmalarına yön veren komitelerin Haziran ayında yoğun bir gündemle toplandığını belirten Çandır, “Bizlere güncel ve geleceğe yönelik etkili karar desteği sağlamaktadırlar. Çalışmaları ve önerileri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi. Komitelerin güncel ve gerçekçi bir tarımsal envanter sayımının gerçekleştirilmesi ve paylaşılmasını talep ettiğini bildiren ATB Başkanı Çandır, gerçekçi bir envanterin tarım sektörünün daha fazla üretmesi, ihracat yapabilmesi ve piyasalara daha uygun fiyatlarla ürün sunabilmesi için acil olarak yapılması gerektiğini kaydetti. Çandır, “Yeni hükümet sisteminde göreve gelecek bakandan ilk talebimiz budur” dedi.

Güncel ve gerçekçi bir envanter yapıldığında tarım sektörünün geleceğiyle ilgili doğru stratejiler belirlenebileceğini söyleyen Çandır, “Bu stratejilere dayalı üretim planlamaları hazırlanıp uygulanabilecek ve bu planlamalar kapsamında etkili destek-teşvik programları hazırlanabilecektir. Yani sözünü ettiğimiz ve öncelikle yapılmasını istediğimiz sektörel envanter çalışması, yıllardır sektörümüzde yokluğunu belirttiğimiz gerçekçi ve etkili strateji-plan-destek/teşvik zincirinin ilk halkası olacaktır” diye konuştu.

EXPO 2016 ANTALYA’DA B1 EXPO DÜZENLENSİN
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan İl Müdürlüğü’ne devredilen EXPO 2016 Antalya alanında müdürlüğümüz çalışmalar yürüttüğünü belirten Çandır, EXPO alanının ziyaretçi sayısının artırılması, uluslararası alandan ziyaretçiler getirilmesi ve sektörel gelişime katkı sağlaması için alanda yeni bir tema ile 6 aylık B1 EXPO düzenlenmesi önerisini yineledi.
Meclis üyeleri, AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş’den gelen sermaye artırımı talebini oylarken, şirketin öz sermayesinin içerisindeki Borsa payının 2 milyon TL’ye çıkarılması için yönetime yetki verdi.
SEKTÖREL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantıda, Meclis üyeleri sektörel konuları değerlendirdi. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, tuta absoluta zararlısının domates üretimine olumsuz etkisine dikkat çekerken, zararlının domates fiyatlarına etkisine vurgu yaptı. Meclis Üyesi Ata Sönmez, hayvancılıkta kayıt dışı ekonomiye dikkat çekerken, bunun envanter çıkarmayı zorlaştırdığını söyledi. Meclis Üyesi Ergin Civan, iklim değişikliğinden ve haziran ayında yağan yağmurdan tıbbi aromatik bitki sektörünün olumsuz etkilendiğini bildirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, samandaki fiyat yüksekliğine dikkat çekerken, fiyat artışının yüksek motorin fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.