21/02/2024
Haberler

ANTALYA TİCARET BORSASI OCAK AYI HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Ocak ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste % -3.54, sebzede % -17.83 ve meyvede ise % -11.75 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -25.10, sebzede % -31.81 ve meyvede ise % -50.63 azaldı.

Ocak ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste % -33.78 ve sebzede % -9.65 azalırken, meyvede % 3.30 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -44.10, sebzede % -16.92 azalış, meyvede ise % 76.23 artış gözlendi.

Domates miktar endeksinde son altı yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık değişim % -25.10 azalışla gerçekleşirken fiyatta da yine rekor yıllık değişim % -44.10 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Domateste 2021 yılı Ocak ayında, işlem miktarı azalışından çok daha yüksek düzeyde fiyat düşüşü yaşandı.


Sebze miktar endeksinde son altı yılın Ocak aylarındaki rekor yıllık değişim % -31.81 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise % -16.92’lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti. Son altı yıllık Ocak ayı gerçekleşmelerine göre miktarda % -50.63’lük azalış ve fiyatta % 76.23’lük artış ile 2021 yılı Ocak ayı meyvede rekorlar oluşturdu.

Aylık gerçekleşmelere bakıldığında, bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ocak ayında % -3.54 azalış gösterirken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre % -33.78 azaldı. Aylık değişimde, miktar ve fiyat endeksleri önceki iki yıldan farklı seyirler izledi.

Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerine bakıldığında, sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında % -17.83 ve fiyat endeksi ise % -9.65 azalış gösterdi.

Sebzede 2021 yılı Ocak ayında, önceki iki yıla göre miktarda benzer bir eğilim gösterirken fiyatta ise açık ara düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında % -11.75 azalış gösterirken işlem fiyat endeksi ise % 3.30’luk bir artış gösterdi.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ocak ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine benzer eğilim gösterdi.