18/05/2024
Haberler

ANTALYA TİCARET BORSASI MART AYI HAL ENDEKSİNİ AÇIKLADI

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Mart ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

Mart ayında miktar endeksleri, domateste 65, sebzede 71 ve meyvede 62 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri ise domateste 304, sebzede 376 ve meyvede 444 olarak gerçekleşti.
Mart ayı miktar endeksi bir önceki aya göre (aylık) domateste % 34.06, sebzede % 32.29 ve meyvede ise % 1.44 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % -35.97, sebzede % -36.29 ve meyvede ise % -41.31 azaldı. Miktar endekslerinde Kasım ve Şubat ayından sonra Mart ayında da aynı eğilim söz konusu oldu.
Mart ayı fiyat endeksi bir önceki aya göre (aylık) domateste % 62.33, sebzede % 19.02 ve meyvede % 14.46 artarken, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 63.32, sebzede % 31.94 ve meyvede ise % 51.00 arttı. Fiyat endekslerinde Eylül ve Ekim aylarından sonra ilk kez aynı eğilim Mart ayında da görüldü.


Domates miktar endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş % -35.97 ile 2021 Mart’ında gerçekleşirken, fiyatta 2019 yılından sonraki en yüksek artış % 63.32 ile yine bu ay görüldü.

Sebze miktar endeksinde 6 altı yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş % -36.29 ile bu yılın Mart ayında yaşanırken, fiyatta son 6 yılın Mart ayları ortalamasına yakın bir artışla % 31.92 düzeyinde gerçekleşti.
Meyve miktar endeksinde son 6 yılın Mart aylarındaki rekor yıllık düşüş % -41.31 ile 2021 Mart ayında gerçekleşirken, fiyatta son 6 yılın Mart aylarında 2019 yılından sonraki en yüksek artış % 51.00 ile bu ay görüldü.
Aylık gerçekleşmeler ise aşağıdaki şekillerde verildi:
Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Mart ayında % 34.06 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksinde bir önceki aya göre % 62.33 artış görüldü.


Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerin seyri aşağıdaki şekilde verildi. Buna göre, sebze işlem miktar endeksi Mart ayında % 32.29, fiyat endeksi ise % 19.02 arttı. Son 3 yılın Şubat aylarının sebze miktar endeksleri birbiriyle uyumlu bir değişim gösterirken fiyat endeksleri sürekli artan bir eğilim içerisinde oldu.


Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mart ayında % 1.44 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi % 14.46 arttı.
Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Mart ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki 2 yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi.