21/02/2024
Haberler

ANTALYA KOOPERATİFÇİLİKTE BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK İSTİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde “Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik” toplantısı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantıya, tarım sektörünün paydaşlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Türkiye`nin farklı bölgelerinde kooperatifçilikte ön plana çıkan isimler katıldı.

2020’DE KOOPERATİFÇİLİK DAHA ÖN PLANA ÇIKACAK

Açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır’ın yaptığı toplantıda, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde panel düzenlendi. İzmir eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Eskişehir ili Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Amasya Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği ve Amesia Kooperatif Başkanı Güner Arslan kooperatifçilikteki başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Ali Ekber Yıldırım, son dönemde ülke genelinde kooperatifçilik konusuna yoğun bir ilginin olduğunu belirtti. Tarımda yaşanan sorunların üreticiyi birlikte hareket etmeye zorladığına dikkat çeken Yıldırım, “Çiftçiler tek başlarına sorunlarla baş edemeyeceklerini, ürünlerini pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını düşündükleri için gücümüzü birleştirelim ve kooperatif kuralım istiyorlar” dedi. Türkiye’de iyi kooperatif örneklerinin ön plana çıkmaya başladığını kaydeden Yıldırım, “Bu başarı örnekleri de kooperatifçiliğe olan ilgiyi artırdı. Yerel yöneticiler de kırsala destek sağlamak ve yatırım götürmek için kooperatifçiliğe ilgi göstermeye başladı. 2020 yılında kooperatifçilik daha da ön palana çıkacak” diye konuştu. Atatürk’ün kooperatifçiliğe verdiği öneme dikkat çeken Yıldırım, “Türkiye’de kooperatifçilik Atatürk dönemindeki gibi devam etseydi şimdi hem eğitim hem tarımda farklı bir yerde olurduk” dedi.

KOOPERATİF SİSTEMİNİN ÖZÜ ANADOLU’DA

ATAK Başkanı Ali Çandır, “Büyük balık küçük balığı yutar” sözleriyle konuşmasına başladı. Küçüklerin bir araya gelmesiyle, büyüklerle denge kurmak ve rekabet etmenin mümkün olduğunu kaydeden Çandır, “Güçlerimizi birleştirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur” dedi. Anadolu topraklarının mayasında ahilik ve imece kültürünün zaten bulunduğunu belirten Çandır, “Yani Anadolu, kooperatifçilik fikrinin de sisteminin de ana yurdudur. Dünyadaki kooperatifçilik buradan esinlenmiştir” dedi.

Kooperatifçilik konusunda başarılı örneklerin sayısının artmasıyla kooperatifçiliğin zayıflayan imajının düzeleceğini ve bakış açısının değişeceğini vurgulayan Çandır, “Allah Antalya’mıza tüm güzellikleri bahşetmiş. İnanılmaz doğasıyla, verimli topraklara sahip kentimizde, birlikte hareket ederek neleri başarabileceğimizi bir hayal edin. Kooperatifçilik denince akla Avrupa geliyor. Avrupa bu işi başarmış. Kooperatifçilik modelini iyi uygulayan Avrupa’da olup, bizde olmayan konuların başında hem ülkelerin, hem de Avrupa Birliği’nin kooperatifçiliğe sağladığı doğrudan ve etkili destekler, denetimler ve yönlendirmeler ile performans uygulamaları gelmektedir. Bizlerde kooperatiflerimizi ve birliklerimizi etkili performans kriterleriyle değerlendiren, onları destek ve teşviklerle motive eden bir düzenlemeye sahip olsak; küçük üreticilerin birlikte hareket etme motivasyonunu da artırmış oluruz” diye konuştu
ANTALYA’DA KOOPERATİFÇİLİĞE İHTİYAÇ VAR
Antalya’nın tarımda ve kooperatifçilikte nerede olduğunu katılımcılarla paylaşan Çandır, “Kentimizin tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleri, merkezden en ücradaki kırsal noktaya kadar tüm insanlarımıza nüfuz etmektedir. Dolayısıyla tarımı büyütürsek Antalya’yı da büyütmüş oluruz. Zira mevcut durumda, ülkemiz ekonomisinin yüzde 3’üne sahip kentimiz; tarımsal üretimin yüzde 4’üne bitkisel üretimin ise yüzde 7’sini sahiptir. Ziraat odalarına kayıtlı üretici sayısında ülkemizin yüzde 4’ünü, kayıtlı istihdamda ise yüzde 7’sini oluşturmaktayız. Tarımsal kooperatifler ve üretici birliklerinin sayısında ise ülkemizdeki mevcudun yüzde 2’sine sahibiz. Tarımsal kooperatif başına üye yoğunluğumuz Türkiye ortalamasının biraz üstünde, üretici birliği başına üye yoğunluğumuz ise Türkiye ortalamasının çok altındadır. Kentimizdeki kooperatiflerin ortaklarına girdi temini konusundaki performansı ise Türkiye ortalamasının üzerindedir. Şu an geldiğimiz noktada hem yatay hem de dikey olarak en iyi örgütlenen gruplardan biri süt üreticileridir. Sektörün toplam cirosunda kooperatiflerin payı Türkiye’de ortalama yüzde 45 iken, Antalya’da bu durum ülke ortalamasının üzerinde yüzde 51 civarındadır” bilgilerini aktardı.

Rakamların Antalya’nın kooperatifçilik potansiyelinin küçük bir bölümünü harekete
geçirdiğini gösterdiğini belirten Çandır, “Mevcut kapasitemizi büyütmeyi ve rekabet direncimizi artırmayı sağlamak için yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmamızın büyük faydası bulunmaktadır. Öyle ki, bu işbirliği kooperatiflerimize yeni bir ivme kazandırma ve daha büyük hedefler için ilerleme sağlama dayanağı oluşturabilir” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e seçim çalışmalarından başlayarak tarıma öncelik vermesinden dolayı teşekkür eden Çandır, tarımın Antalya ekonomisinin belkemiği olduğunu, Antalya tarımının yerel yönetimlerle oluşturacak sinerjiyle daha da ileriye taşınabileceğini söyledi. Çandır, “Kentimiz tarımsal kooperatifçiliği bakımından son derece faydalı olacağına inandığım Antalya Büyükşehir Belediyemizle işbirliğimizin giderek derinleşmesinden ve kooperatiflerimize yeni olanaklar sağlamasından son derece memnuniyet duymaktayım. Antalya Tarım Konseyi olarak bu uğurda yapılması gereken ve üstümüze düşen görevleri kentimize karşı sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye çalışacağımızı şimdiden belirtmek isterim. Toplantımızın güzel başlangıçlara fırsat yaratmasını diliyor, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

KOOPERATİFLERE DESTEK VERECEĞİZ
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Muhittin Böcek, turistlerle beraber 22 milyona hizmet ettiklerini söyledi. Turizmin yanı sıra tarımdan da sıklıkla bahsettiklerini belirten Böcek, kooperatifçiliğe yönelik araştırmalar yaptıklarını söyledi. Üreticinin refah düzeyinin artması, tüketicinin kaliteli ürün alabilmesi için kooperatifçiliğin önemli olduğuna vurgu yapan Böcek, “Belediye şirketlerinin kooperatiflerden toptan alım yapması, yerel pazar ürünlerinin kurulması gibi çalışmalarımız var. 43 tarımsal kooperatifin elektrik ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yeni kurulacak kooperatiflere aynı desteği vereceğiz. Kadın kooperatiflerini tüm ilçelerde yaygınlaştıracağız. Ürünlerin satışı için üniteler oluşturacağız” dedi.

BAŞARI HİKAYELERİNİ PAYLAŞTILAR
Açılış konuşmalarının ardından panel düzenlendi. Panelde, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’de kooperatiflerle yerel yönetimlerin yaptığı işbirliğini anlattı. Kocaoğlu, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.
S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, sunum yaparak kooperatifin başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı. Eskiyörük, siyasete bulaşmadan, adam kayırmadan, çalmadan yapılan kooperatifçiliğin ayakta kalabileceğini, üreticiyi destekleyebileceğini vurguladı.

Eskişehir ili Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, kooperatifçilik çalışmaları yaparken karşılaştıkları sorunları katılımcılarla paylaşırken, zorluklara karşı yılmadan mücadele edince başarıyı yakaladıklarını belirtti. Amasya Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği ve Amesia Kooperatif Başkanı Güner Arslan da katılımcılarla kooperatifin başarı hikayesini paylaştı. Konuşmaların ardından panelistler katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ali Çandır, Aziz Kocaoğlu, Mahmut Eskiyörük, Güner Özer ve Güner Arslan’a teşekkür plaketi takdim etti.