18/05/2024
Haberler

Ali Çandır’dan ‘istihdam’ değerlendirmesi

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın istihdam ile ilgili açıklaması:

Yüzde 11.7’lik rekor büyüme, istihdamı artıramadı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 15 Temmuz 2010 tarihinde açıklanan hane halkı işgücü istatistiklerine göre, ülkemizde mevsim etkilerinden arındırılmış Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 12 olarak ilan edilmiştir. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 2.9 ve bir önceki aya göre ise 0.5 puanlık bir azalışı işaret etmektedir. Buna rağmen tarihimizin en büyük krizi olarak ifade edilen 2001 krizinde bile işsizlik oranı yüzde 10’a kadar yükselebilmiştir. 

2010 yılı ilk çeyreğinde yüzde 11.7 büyüyen ekonomi, istihdamı 0.5 puan artırabilirken, işsizliği de ancak 2.9 puan azaltabilmiştir. Üstelik bu dönemde işgücüne katılma oranı da 0.1 puanlık bir azalış göstermiştir. Ekonomik büyüme ile bu denli zayıf ilişki içindeki istihdam ve işsizlik oranlarının, büyüme ile güçlü ilişki içine çekilmesini sağlayacak politikalarla iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu durum en acil çözüm üretilmesi gereken sorunlarımızdan birini oluşturmaktadır. Aksi halde yeterli katma değer yaratamayan ve yaratılan katma değeri de ülke içinde tutmayı başaramayan bir ekonomideki balon büyüme eğilimine katlanmak zorunda kalacağız.   

Kariyer Ofisi yerel istihdam için umut 

Kentimiz ve Batı Akdeniz bölgesi, bu ilişkisizliği ve duyarsızlığı en yoğun yaşayan yörelerdendir. Tüm hareketliliğe rağmen yaratılan katma değer, istihdam artırıcı derinlikte değildir. Mesleki eğitimli insan sayımızı artırmanın doğru yollarını uygulayabilirsek, istihdamı kalıcı bir şekilde artırmanın doğru yolunu da bulmuş oluruz. Bu çerçevede Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)  tarafından kurulan Kariyer Ofisi, gerek iş garantili eğitimleriyle, gerek mesleki beceri kazandırma ve geliştirme amaçlı eğitimleriyle yerel istihdamı artırmaya çalışmaktadır. İşverenin ihtiyacına uygun iş gücünün istihdamına aracılık etme hedefinde olan Kariyer Ofisi ayrıca, bölgedeki işgücü piyasasının arz ve talep profilini de veri tabanı ile takip etmeye odaklanmıştır. BAGEV’in bir hizmeti olan bu türden çalışmaların, organize bir bütünlükle artırılması ve zenginleştirilmesinde ciddi faydalar bulunmaktadır.

Mesleki eğitim, istihdamın lokomotifi 

Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı 1.1 puan, sanayinin payı 0.5 puan ve inşaatın payı 0.5 puan artarken, en emek yoğun sektör olan hizmetlerin payı ise 2 puan azalmıştır. Özellikle Antalya istihdamı için hayati konuma sahip olan hizmet sektörünün, turizm sezonunun başlangıç döneminde azalan bir paya sahip olması, kentimizin istihdam yapısı bakımından son derece olumsuz bir göstergedir. Mesleki eğitime sahip olanların işgücüne katılma oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artarak yüzde 82.6’ya yükselmiştir. Bu, mesleki eğitimli işgücü ihtiyacını gösterirken, Kariyer Ofisi gibi oluşumun istihdama katkısını görmek bakımından önemlidir. 

Ülkemizdeki çalışanların yüzde 60’ı, 10 kişiden az işçi çalıştıran mikro nitelikli işletmelerde çalışmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kanunu gereği mikro işletmelerdeki işgücünün sertifikalandırılması zorunlu hale gelmiştir. Çıraklık okulları bu ihtiyacı görmede ciddi bir yük altındadır. BAGEV Kariyer Ofisi gibi oluşumların söz konusu yükü azaltmada ve istihdamın niteliğini geliştirmede önemli bir katkısı olacaktır.