04/03/2024
Haberler

Ali Çandır: “Şubat enflasyonu ile yeniden çift haneli enflasyona döndük”

Ali Çandır açıklamasında şunları kaydetti: “Son 8 yılda, sadece 2009 yılı boyunca yaşadığımız tek haneli yıllık enflasyonun sonuna, Şubat ayında gelmiş bulunmaktayız. TÜİK’in tüketicide Türkiye için %1.45 ve bölgemiz için %1.29, üreticide ise %1.66 olarak ilan ettiği Şubat ayı enflasyon rakamları geçen ay olduğu gibi beklentilerimizin üzerinde bir hızda fiyat artışını bizlere yaşatmıştır. Yıllık tüketici enflasyonu %10.13 ile 13 ay aradan sonra, tekrar çift haneli fiyat artışlarına döndüğümüzü bize göstermektedir. Bölgemizde ise yıllık enflasyon %9.37 ile şimdilik tek hanede kalmıştır. Ancak mevcut eğilim, bölgemizde de çift haneli enflasyonlar yaşamaya başlayacağımızı göstermektedir.

 “Önümüzdeki dönem yükselen enflasyon dönemi olacaktır”                                     Yıllık üretici enflasyonunda geçtiğimiz Ağustos ayındaki %-3.75’ten itibaren yaşamakta olduğumuz fahiş yükselişler, bu eğilimini %6.82’ye ulaşarak devam ettirmektedir. Üstelik açıklanan Şubat ayı enflasyonu, hem Türkiye’de hem de bölgemizde, 2001 kriz dönemi de dahil olmak üzere,  son on yılın en yüksek 3’üncü tüketici enflasyonudur. Üretici fiyatlarında ise son 7 yılın en yüksek 2’nci enflasyonu yaşanmıştır. 2010 yılının geriye kalan 10 ayında, 2009 yılına göre rekor sapmalarla fiyat artışları yaşayacağımızı öngörmek çok da zor değildir. Şubat ayı itibariyle bile bu durum açıkça ortadadır. 2009 yılı en düşük tüketici yıllık enflasyonu %5.08 ile Ekim ayında yaşanmıştı. Aradan daha 4 ay geçmişken yıllık enflasyon, %100 artış göstermiştir. Üretici enflasyonunda durum daha da vahim boyuttadır. Zira, 2009’da en düşük yıllık enflasyon % -3.75 ile Ağustos ayında yaşanmışken, 6 ay sonra enflasyon %300 artış göstermiş bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda, geçen yıla göre, bu sapmalar daha da artacaktır. Zira, kamu kaynaklı zamlar henüz sonlanmamıştır ve son derece ciddi boyutta bütçe açığı öngörülmüştür. Büyüme ve baz etkileri de dikkate alınırsa önümüzdeki dönem, yükselen enflasyon dönemi olacaktır.

Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici enflasyonuna, fiyatları %53 artan tütün ve alkol kalemi ile %15 artan gıda kalemi neden olmuştur. Üretici enflasyonundaki artışa ise fiyatları %10’dan fazla artan elektrik ve gaz üretimi sektörü ile fiyatları %4’ten fazla artan tarım sektörü neden olmuştur. Tarım sektöründeki yıllık fiyat artışı ise %19.73 olarak gerçekleşmiştir.      

“Bölgemiz enflasyonu Türkiye ortalamasına yaklaşıyor”                                         Şubat ayında Batı Akdeniz Bölgesi için ilan edilen aylık %1.29 ve yıllık %9.37’lik enflasyon, Türkiye ortalamasına yaklaşmakta olduğumuzu göstermektedir. Ocak ayında bölgemiz enflasyonu, 26 bölgeli enflasyon liginde en alttan 2’nci sırada gerçekleşmişken, Şubat ayında 3 basamak birden yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum, iyiye alamet değildir. Zira, yaşamakta olduğumuz ortalamanın üzerindeki durgunluğa rağmen bölgesel enflasyon nispi olarak yükseliyorsa, bölgemiz için bir stagflasyon riski var demektir. Bu sarmaldan kurtulmanın en büyük umudu ise turizm sezonunun iyi geçmesi olacaktır. Ancak o zaman da artan talep ile büyüme hız kazanırken, fiyatlar da artmaya devam edebilecektir. Nitekim Şubat ayında ulaştırma, lokanta ve otel kalemlerindeki fiyat artışları daha şimdiden ortalamanın %50 üzerinde artmış durumdadır. Her halükarda önümüzdeki dönemde artan bir enflasyona hepimiz hazırlıklı olmalıyız.

Harcama kalemleri itibariyle aylık ve yıllık enflasyonlardaki en yüksek ve en düşük fiyat değişimlerine ilişkin gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.    

Türkiye ortalamasına göre bölgemizde en yüksek fiyat artışı %0.65 ile ulaştırma kaleminde olurken, en düşük fiyat artışı ise %-0.28 ile konut- su- elektrik kaleminde olmuştur.

“Yüksek büyüme politikalarına odaklanmalıyız”                                                      Hazinenin 2010 yılı Mart-Mayıs dönemindeki 33 milyar TL’lik itfa ve 23 milyar TL’lik borçlanma takvimi dikkate alınırsa, bu dönemde piyasada yaklaşık 10 milyar TL’lik bir para fazlası bulunacaktır. Dolayısıyla itfadan 10 milyar TL daha az yapılacak borçlanma, piyasayı belirli ölçüde likit tutacaktır. Bu paranın nereye gideceği çok önemlidir. Eğer döviz ağırlıklı bir yön belirirse, bu durum faizleri de yukarı yönlü tetikleyecektir. Bu gelişmeler ise %7 civarına yükseltmek zorunda olduğumuz ekonomik büyüme hedefini ciddi boyutta zorlayacaktır. Halbuki bizim bir an önce yapay ve kişisel gerilimlerden ve çekişmelerden uzaklaşıp, gündemimizi sürdürülebilir yüksek büyüme politikalarına odaklamamız gerekmektedir.

İlan edilen bu enflasyon oranlarından sonra Merkez Bankası’nın politika faiz kararlarında düşüş yönündeki bekleyişler tersine dönmüş durumdadır. Enflasyondaki yükseliş beklentilerinin faizler üzerinde yaratacağı olumsuz etki hepimizi tedirgin etmektedir. Ancak, Merkez Bankası’nın politika faiz oranları için rehber edindiği çekirdek enflasyonda ise henüz ciddi bir yükseliş bulunmamaktadır. Çekirdek enflasyondaki H endeksi yıllık %3.89 ve I endeksi ise yıllık %4.05’lik yükselişler, Merkez Bankası’nın hedef aralığı içerisinde kalmış durumdadır. Özellikle I endeksi bu aralıktan yukarı yönlü taşarsa, Merkez Bankası politika faiz oranlarını vakit geçirmeksizin yükseltecektir ki bu durum, büyüme ile ilgili tüm senaryoları tersine çevirebilecektir.”